Tussentijdse rappoertage

Welkom bij de digitale tussentijdse rapportage 2019 van de gemeente Apeldoorn. Op 18 juni heeft het college van burgemeester en wethouders (B en W) de tussentijdse rapportage 2019 vastgesteld. In deze tussentijdse rapportage leggen B en W verantwoording af over de geleverde prestaties. In deze digitale rapportage kunt u makkelijk navigeren naar verschillende onderwerpen en beleidsterreinen.